بهترین برقکار اصفهان | 09915656494


بهترین برقکار اصفهان

بهترین برقکار اصفهان
بهترین برقکار اصفهان

دادن جبری ساده، حقایق مثلثاتی و فرمول برای بدست آوردن ارزش
از مقدار / متغیر نامعلوم.
۲. استفاده از دانش واقعی ناشی از حرارت پایه، دمای پایه برای روز تا روز
کاربردی عملی.
۳. توضیح دهید که اصول استفاده از ساده برای مزیت مکانیکی، کارایی را اعمال کنید.
برای کاربرد عملی.

برقکار شبانه روزی در اصفهان 
۴. اقدام ، ساخت شکل‌های محکم و پیش‌بینی‌ها به عنوان یک سیستم آی اس را رسم کنید.
مشخصات.
جبر: اضافه کردن، تفریق
ضرب، ضرب، جبری
فرمول، معادلات خطی (با دو معادله
متغیرها).
منطقه و محیط
مستطیل، مستطیل، متوازی‌الاضلاع
مثلث، دایره، نیم‌دایره،
حجم جامدات – مکعب، مکعب‌مستطیل
کره و کره.
مساحت سطحی ، مکعب‌مستطیل
کره.نسبت‌ها، اندازه‌گیری زاویه‌ها.
جداول مثلثاتی
روش بعددهی:
– موضع بعددهی (، همسو،)
نمادهای قبل از ارزش بعد
تحمل ابعادی.
– متن بعد ویژگی‌های تکراری،
عناصر ، اشیا پیرامونی.
دما و دما: حرارت و حرارت
دما، واحدهای آن‌ها، اختلاف
بین گرما و دما،
نقطه جوش، نقطه ذوب، مقیاس
دما، رابطه بین
ساخت شکل‌های هندسی ظریف:
– مختلف و ارزش‌های آن‌ها شامل
چند ضلعی‌های منظم.

برقکار اصفهان | 09915656494
میزان متفاوتی از دما،
انتقال حرارت، رسانش،
همرفت، تشعشع.
۵. برق اصلی: مقدمه، استفاده
الکتریسته، برق چقدر است؟
تولید، انواع جریان متناوب، دی سی،
مقایسه آن‌ها، ولتاژ، مقاومت،
واحدهای آن‌ها، مقره
انواع اتصالات – سری،
موازی، قدرت الکتریکی، اسب
قدرت، انرژی، واحد الکتریکی
انرژی
نقاشی از ارقام یکدست
منشور، هرم، هرم و هرم)
با ابعاد.
ماشین‌های ساده و ماشین‌های ساده:

برقکار در اصفهان 
اهرم و انواع آن.
ماشین‌های ساده، تلاش و بار
مزیت مکانیکی، سرعت
نسبت، بازده ماشین،
ارتباط بین بهره‌وری،
سرعت و سرعت سرعت
مزیت.
طراحی ابزار دستی ابزار دستی و اندازه‌گیری
ابزارهای مورد استفاده در معاملات مربوطه.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.