برقکار میرزاطاهر اصفهان | 09307616728


برقکار میرزاطاهر اصفهان

برقکار میرزاطاهر اصفهان
برقکار میرزاطاهر اصفهان

برقکار میرزاطاهر اصفهان

منابع بسیاری برای تشعشعات مضر انرژی وجود دارد.

الکتریکی اصفهان

صنعتی عمدتا در معرض قرار گرفتن از تولید کنندگان اشعه ایکس و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو هستند، اما اجازه دهید با در نظر گرفتن منابع تشعشع به طور کلی شروع کنیم.

از منابع طبیعی مانند فضا، صخره‌ها و خاک، رادون و بدن انسان نیز می‌توان گفت که هشتاد درصد از قرار گرفتن انسان از منابع طبیعی ناشی می‌شود.

برقکار میرزاطاهر اصفهان | 09307616728

بیست درصد باقیمانده از منابع تشعشع مصنوعی مرد ناشی می‌شود، مانند آن‌هایی که در پزشکی تشخیصی پزشکی و دندان‌پزشکی به کار می‌روند، یکی از منابع تابش طبیعی، تشعشعات کیهانی است.

زمین و همه موجودات زنده در آن به طور مداوم توسط تشعشع از فضا مورد بمباران قرار می‌گیرند.

الکتریکی سیار اصفهان

خورشید و ستارگان پرتو الکترومغناطیس از همه طول‌موج‌های ساطع می‌کند.

ذرات باردار از خورشید و ستارگان با اتمسفر زمین و میدان مغناطیسی برای تولید یک رگبار تابش، معمولا بتا و اشعه گاما تعامل دارند.

دوز تشعشع کیهانی در بخش‌های مختلفی از جهان به علت تفاوت در ارتفاع و اثرات میدان مغناطیسی  در سراسر طبیعت متفاوت است.

تعمیرات برق ساختمان اصفهان

آلوئه ورا به طور طبیعی در خاک، آب، گیاهان و حیوانات رخ می‌دهد.

ایزوتوپ‌های اصلی نگرانی برای تشعشعات خاکی، اورانیوم و محصولات فاسد اورانیوم مانند توریوم، رادیوم و رادون هستند.

سطوح پایین اورانیوم، توریوم و محصولات فاسد آن‌ها در همه جا یافت می‌شوند.

برخی از این مواد غذایی با آب و غذا خورده می‌شوند در حالی که مواد دیگری مانند رادون، استنشاق می‌شوند.

در منابع خاکی در بخش‌های مختلف دنیا متفاوت است.

مکان‌هایی که غلظت بالاتری از اورانیوم و توریوم در خاک آن‌ها وجود دارد، سطوح دوز بالاتری دارند.

برقکار در میرزا طاهر اصفهان

همه مردم ایزوتوپ‌های رادیو اکتیو مانند پتاسیم – ۴۰ و کربن – ۱۴ داخل بدن خود دارند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.